NG Music 歌唱導師及歌手經理人 Jason NG 專訪 歌手夢

第三屆寶貝好聲音比賽貼士大放送

NG Junior 

迪士尼表演

中國少兒小金鐘音樂大賽港澳賽區 - 第八屆 海選 表演嘉賓

第八屆中國少兒小金鐘港深澳賽區決賽

第八屆音樂少兒小金鐘音樂大賽全球總決賽

大匯演《落入凡間的天琴座》

NG Music 3rd Mini Concert 

NG Music x NG Junior 華潤80週年紀念晚會演唱片段 共同家園1

第二屆BNI 唱出好聲音TVB藝人支持片段&藝人show宣傳片